ENERGO-PRO TÜRKİYE

ENERGO-PRO, Orta ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve Kafkasya’da hidroelektrik santralleri inşaatı, işletmesi, elektrik üretim ve satış, dağıtım ve ticareti ve türbin ve jeneratör üretimleri yapan Avrupa’nın örnek ve öncü firmasıdır.

Doğa ile uyumlu çalışırız.

FAALİYETLERİMİZ

Hidro elektrik santral inşaatı, işletme, elektrik ticareti, satışı, dağıtımı ve türbin-jeneratör üretimlerinde Dünya lideri olmak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı

Elektrik üretirken, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağladığımız ve temiz enerji üretimine katkıda bulunduğumuz için WWF tarafından uluslararası geçerliliğe sahip The Gold Standard sertifikası ile belgelendirildik.

#energo-pro