ENERGO-PRO, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS hususları) müşterileri de dahil olmak üzere, personel ve ilgili taraflar için artan önemi olduğunu ve organizasyonun devam eden başarısının temelini oluşturduğunu kabul eder.

KSS Politikamız temel olarak aşağıdaki alanlarda katkıda bulunur:

• Geçim artırma projeleri

• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

• Eğitimi teşvik etmek

• Gelecekte tanımlanabilecek diğerleri.

ENERGO-PRO, KSS Politikasının, çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına ve tüm insanlığa uzun vadeli yararlar sağlayacağına ve dokuz temel alana odaklanacağına inanmaktadır:

Çevresel Etkiler: Çevresel inisiyatifler (örneğin) doğal kaynakları canlandırmak, gençleştirmek ve korumak yoluyla olabilir. Geri dönüşüm fırsatlarını en üst seviyeye çıkarmak ve paydaşlara kirlilik, atık ve sıkıntı riskini en aza indirmek ve doğal çevre üzerinde minimum etkiye sahip olmak ve çevre dostu alternatif enerji kullanımını teşvik etmek için iş geliştirme ve saha etkinliklerini yönetmek.

Sosyal Yönetim: Yerel toplulukların yaşam kalitelerini ve geçim kaynaklarının restorasyonunu geliştirmek için potansiyellerini ve desteklerini geliştirmelerini sağlamak. Dezavantajlı toplulukların geçim kaynaklarını arttırmaya yönelik geçim girişimleri, örneğin kendi kendine yardım, kapasite geliştirme, hayvancılık geliştirme hizmetleri ve ilgili bakanlıklardan gelen mikro kredi desteğini destekleme projeleri yoluyla sağlamak.

Çalışanlar: Çalışanların değerlerine saygı duymak, iyi çalışma koşulları ve fırsat eşitliği sağlamak, çalışan memnuniyetini ve eğitim yoluyla iyileştirmek, daha fazla fayda ve yaşam kalitesi için zihinsel kapasitelerini geliştirmek, çalışanların gönüllülüğünü ve katılımını teşvik etmek

Sağlık ve Güvenlik: Her nerede olursa olsun güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm faaliyet ve süreçlere dahil edilmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma: Energo Pro'nun enerji verimliliği dahil, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılama ile etkileşimde bulunduğu topluluklardan kaynaklanan uzun vadeli etkiler.

Müşterilerle İlişkiler: Müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek ve tüm ilgili yasal hususları özünde kapsayan kalite güvencesi hizmeti sunmak.

Tedarikçiler ve Ortaklar: Tedarikçilere adil davranmak ve hizmet tedarik zinciri boyunca KSS uygulama kodlarını kullanmak. Sürdürülebilirlik perspektifini şirketlerin değer zincirine dahil etmek.

Paydaş Katılımı: Finansman, destek ve iş deneyimi programları aracılığıyla yerel topluluklara yardım verilmesi ve bunlara katılım sağlanması.

Uygunluk: Şirket genelinde yüksek profesyonellik standartlarının teşvik edilmesi ve etik davranış konusunda en iyi uygulamaların teşvik edilmesi. Organizasyonlar KSS aşağıdaki kilit politikalarla uygulanacak ve korunacaktır:

 • Fırsat Eşitliği Politikası

 • Etik Davranış Politikası

• Çevre politikası

 • Sağlık ve Güvenlik Politikası

• Rüşvet Karşıtı

• Adil Rekabet

• Şikayet Mekanizması

ENERGO-PRO, KSS konularında ilgilenen tüm taraflarla çalışmaktan memnuniyet duyar.