Energo Pro’nun Kurumsal Değerleri.

  • Verimlilik: İnşaat, işletme ve büyümede verimli çözümler üretiriz.
  • Güvenilirlik: İş ortaklarımızla güvenilir iş birliği ve müşterilerimize güvenilir enerji tedariği bizim için esastır.
  • Sorumluluk: Enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak bizim sorumluluğumuzdur.
  • Uyum: Uluslararası ve yerel mevzuata uygun olarak enerji sektöründe faaliyetlerimizi yürütürüz. Misyonumuz doğa ile uyumlu çalışmaktır. 
  • Hoşgörü: İş ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza karşı toleranslı olmayı ilke ediniriz.
  • Uzmanlık: Çalışanlarımızın uzmanlıklarında gelişim göstermesini destekleriz.
  • Güvenlik: Tüm faaliyetlerimizde (inşaat/operasyon/rehabilitasyon) güvenliği sağlamayı ilke ediniriz.