ENERGO-PRO, çalışanların, yüklenicilerin ve paydaşların güvenliğini taahhüt eder. Sağlam bir çevre, sağlık ve güvenlik programı sağlamanın ve işletmelerimize entegre etmenin başarımızın anahtarı olduğunu biliyoruz.

ENERGO-PRO’nun politikası:

  • - Sadece yasal olarak gerekli olduğundan değil, ilgili tüm çevre ve güvenlik yasalarına, kurallarına ve  düzenlemelerine uymak aynı zamanda işimizi yürütmenin sorumlu olduğumuz bir yol olduğuna inandığımız için;
  • - Performansımızı ölçmek, üstün sonuçlar elde etmek ve sürekli iyileştirmek için HSE hedeflerini ve hedeflerini yıllık olarak belirlemek;
  • - Güvenlik sistemlerini ve çevresel değerlendirmeleri düzenli olarak izlemek, gözden geçirmek ve yeniden ile almak;
  • - Çalışanlarımıza bilgi, beceri ve anlayış kazandırabilmeleri için eğitim ve öğretim ile . sorumluluk ve görevlerini en üst düzeyde yerine getirmelerini sağlamak;
  • - Denetimler, değerlendirmeler ve diğer kalite güvence ve kalite kontrolleriyle performansı düzenli olarak gözden geçiren ve doğrulayan yöntemler uygulamak;
  • - Çalışanların ve yüklenicilerin uyumsuzluk veya güvensiz koşulları derhal bildirmelerini ve yaralanmaları veya çevre kazalarını önlemek için acil müdahale kapsamını geliştirmek;
  • - Yüklenicilere ilgili güvenlik ve sağlık bilgilerini sağlamak ve güvenlik için uygun eğitimi almalarını ve işlerinde çevresel açıdan sağlam performans göstermelerini istemek;
  • - Bu politika konusundaki taahhüdümüzü bağlı ortaklarımız ve yüklenicilerimize iletmek ve desteklerini almak;

 İstihdamın bir koşulu olarak, tüm çalışanların güvenlik ve çevre ile ilgili tüm kural ve düzenlemelere uymalıdırlar.

 Her çalışan kendi güvenliğinden ve etrafındakilerin güvenliğinden bireysel olarak sorumludur. Bu politikanın ihlali istihdamın sona ermesi dahil olmak üzere disiplin cezasına neden olacaktır.

 

Energo-Pro Türkiye