YÖNETİM KURULU MESAJI

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için, her geçen gün artan enerji ihtiyacının, yenilenebilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir şekilde karşılanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan krizler sonrasında ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve değişen dengeler, yenilenebilir enerjiyi ülkelerin bir numaralı gündemi haline getirmiştir.

Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının başında hidroelektrik enerji potansiyeli gelmektedir. Şirketimiz; Türkiye’nin dinamizmine, yatırım fırsatlarına ve istikrarına duyduğu güven ile sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz ve temel değerlerimiz çerçevesinde yenilenebilir enerjinin her alanında yatırım yapma ve istihdam oluşturma kararlılığını sürdürmektedir.

Yatırımlarımız iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ile çevre mevzuatlarına uygun şekilde yürütülmektedir. Sıfır atık politikamız kapsamında da işletmelerimizdeki tüm atıklar kaynağında ayrıştırılmakta ve geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Enerji sektöründeki öncü yatırımlarımız kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektörel uzmanlarımız ile birlikte geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerini, biyoçeşitliliğin korunması, yörede yaşayan vatandaşlar için alternatif geçim kaynaklarının oluşturulması projelerimizi önemsiyor ve bu yaklaşımı başarımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz.

Hedefimiz, en önemli hazinemiz olan yetenekli, tecrübeli ve inovatif, üstün iş ahlakına sahip insan kaynağımız ile dürüst çalışma ilkelerimiz çerçevesinde Türkiye için değer üretmeye devam etmektedir.

Saygılarımızla.