Energo Pro’nun Kurumsal Değerleri

Dürüstlük: Öncelikli değerlerimizden birisi dürüstlüktür ve gerek profesyonel hayatımızda gerekse kişisel faaliyetlerimizde her zaman buna bağlı kalırız. Tutarlıyız ve doğru olduğuna inandığımız, yasalarla, işbu Davranış Kurallarıyla ve kurumsal politikalarımız ve standartlarımızla uyumlu her görüşü benimser ve savunuruz.

Saygı: Çok kültürlü bir ortamda çalıştığımızın bilincinde olarak, birbirimize, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza her zaman saygı duyarız. Tüm personelimizin birbirine saygılı davranmasını sağlayan bir ortam yaratırız.

Şeffaflık: Tüm ticari girişimlerde, raporlamalarda ve sözlü iletişimlerde şeffaflığa değer veririz.

Etik: Mesleki ve kişisel davranışlarımızda etik standartlara bağlıyız. Ortaklarımızla iletişimlerimizde veya çalışmalarımızda bireysel eylemlerimizin ve kararlarımızın her biri için sorumluluk ve mesuliyet alırız ve günlük faaliyetlerimiz sırasında profesyonelce davranırız.