Ülkemizde Reşadiye, Hamzalı, Aralık Regülatörü ve HES projeleri ile işletme aşamasında  toplam 5  adet hidroelektrik santrale sahip olan Energo Pro, Kars ili’nde bulunan Karakurt HES ve Muş İli’nde yer alan Alpaslan 2 HES projeleri ile de yatırım ve inşaat alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Toplam 280 MW kurulu güce sahip olan Alpaslan 2 HES projesi, özel sektörde Türkiye’nin en büyük göl alanına sahip olması ve bulunduğu bölgede ekonomik gelişmeye olan katkısı sebebi ile ülkemiz için çok önemli bir enerji yatırımıdır.

Projede mevzuata  uyumun ötesinde uluslararası finans kuruluşlarının ön gördüğü performans gereklilikleri çerçevesinde çevresel ve sosyal uyum çalışmalarını yapmakta, misyonu olan doğayla uyum içinde çalışmak anlayışını tüm projelerde dikkatle sürdürmektedir.

Mevzuata uyumun ötesinde uluslararası standartlara uygun olarak sosyal yönetimde yeniden yerleşim ve geçim yolu yapılandırma projeleri ile de paydaşlara hizmet etmenin gururunu taşımaktadır. Ülkeye sadece ekonomik açıdan ve enerji faaliyetleri ile katkıda bulunmanın yanında sosyal yönetim kapsamındaki çalışmalar ile de  doğaya ve insana hizmet eden ENERGO-PRO, enerji sektörünün hidroelektrik santral yatırımlarında örnek ve öncü firmasıdır.